AD BLUE

AdBlue® is niet meer weg te denken. Nieuwe dieselvoertuigen, waaronder vrachtwagens, landbouwmachines, grondmachines en industrieel materieel, maar ook personenwagens en scheepvaart zullen aan de nieuwe eisen moeten voldoen.

Wat is ADBLUE ®?

AdBlue ® is een oplosbare kleurloze oplossing die op water lijkt. Het bestaat uit 67,5% gedestilleerd water en 32,5% hoge kwaliteit ureum. De samenstelling van AdBlue ® zorgt ervoor dat dit een biologisch afbreekbare, niet-explosieve, giftige noch ontvlambare vloeistof is. Deze vloeistof kan het effect van uw auto op het milieu verminderen en wordt gebruikt door tal van voertuigen, van vrachtwagens en tractors tot auto’s en bestelwagens. Ad Blue ® voldoet aan de ISO criteria . Het verbruik van AdBlue is 3 tot 5% van het dieselverbruik.

ALLE VOORDELEN ALS U STOOP- VAN DE PUTTE ALS  ADBLUE LEVERANCIER KIEST:

 • Grote ervaring met AD blue
 • IBC’s worden door ons zelf bij u afgeleverd.
 • Op voorraad !
 • Wij kunnen u steeds op de hoogte houden van wat er in de markt speelt (NIEUW IN HET GAMMA NAAST DE ADBLUE  : AD BLUE MET OPTISPRAY: Dit product is tot stand gekomen voor bepaalde merken vrachtwagens EURO 6 . Door de optispray wordt de eventuele gevormde kristallisatie opgelost . )
 • Wij garanderen u dat onze AD Blue producten aan de hoogste kwaliteitsnormen gelden die binnen uw sector gelden én aan de beste prijs.
 • Wij kopen onze Ad Blue rechtstreeks aan bij de fabrikant, Onze fabrikant houdt nauwkeurig de kwaliteit en de nodige normen in het oog !
 • Stoop Van de Putte: uw ad blue leverancier in heel België

U kunt bij ons terecht voor:

 • AdBlue ®
 • Ad blue met optispray
 • ADblue Pompen voor 200L vaten, IBC’s (1000 liter) en tankinstallaties.
 • AdBlue ® tankinstallaties
 • Advies op maat

De prijs van de ad blue is afhankelijk van de verpakkingshoeveelheid

 • AdBlue in bulk
 • Adblue in ibc 1000 liter
 • Adblue in 200L vat
 • Adblue in kleinere verpakkingen

FAQ

AdBlue pomp 230 V, Adblue handhevelpomp, Adblue rotatiepomp, Adblue 12V/24V pompen, Adblue personenwagenpomp.

 • Waartoe dient AdBlue®?
 • Werking van AdBlue® met SCR-technologie?
 • Hoe opslaan?
 • Welke AdBlue® moet ik kiezen?

AdBlue ® wordt gebruikt door moderne SCR-systemen (selectieve katalytische reductie) om bij te dragen tot de vermindering van de uitstoot van stikstofoxiden van dieselvoertuigen.

De Europese Euro VI norm is van kracht sinds september 2014 .

Vele fabrikanten hebben inmiddels gekozen om hun wagenpark/ machines uit te rusten met het SCR-systeem.

Deze technologie behandelt de uitlaatgassen na de verbranding. De slechte stikstofoxidemoleculen worden in een katalysator omgezet waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen van dieselwagens afneemt.

Wanneer uw dieselvoertuig rijdt, zorgt de verbranding van de brandstof voor uitstoot door de productie van stikstofoxiden . De AdBlue® wordt onder bepaalde hoge temperaturen verstuift in de uitlaatpijp tussen de motor en de SCR-katalysator van uw voertuig.
Uw AdBlue® tank moet hiervoor wel altijd gevuld zijn om het SCR-systeem correct te laten werken. Als uw tank helemaal leeg is, kan uw voertuig niet meer starten.

De optimale temperaturen voor de opslag van AdBlue ® kan variëren van -11° tot 35°C. Dit om alle eigenschappen van het product te bewaren en de levensduur tot 18 maanden te optimaliseren.

U moet uw tank vullen met gecertificeerd AdBlue ® volgens de ISO 22241 norm.. Let op dat u uw AdBlue ® tank niet met andere producten of ‘ureumoplossingen’ vult, want als u dit doet zal de garantie op uw voertuig komen te vervallen.
Geschikte pompen om de Ad Blue te verpompen kan u bij ons aankopen.

• Door stof of vuil kan de kwaliteit van het product verslechteren. Ook wordt geadviseerd Ad blue ® uit de buurt van zonnestralen op te slaan.
• Gebruik voor voltanken van Ad blue ® geen verpakkingen (kannen, jerrycans) die voor andere vloeistoffen zijn gebruikt.
• Jerrycans en kannen na bijvullen goed afsluiten.
• Bij contact met ogen of mond grondig spoelen met stromend water gedurende minstens 15 minuten en direct een arts raadplegen.
• Vermeng Ad Blue ® niet met andere brandstoffen, het is geen toevoegingsmiddel.
• Giet Ad Blue ® nooit in de dieseltank, en ook geen diesel in de Ad Blue ® tank. Bij vergissing moet u uw voertuig niet starten.

Nuttige info

Welke voorzorgsmaatregelen en voorwaarden moeten worden getroffen om deze product te gebruiken?

Klik hier voor meer info, een offerte of een bestelling